ظرفیت، اهداف و نقش حرفه‌ی فروش و بازاریابی در اقتصاد مقاومتی

ظرفیت، اهداف و نقش حرفه‌ی فروش و بازاریابی در اقتصاد مقاومتی

تمدن‌های متفاوتی در تاریخ جهان زیسته‌اند و از میان رفته‌اند. تمدن‌هایی که حضور خود را در عرصه‌ی تاریخ حفظ کرده‌اند و تأثیرگذار بوده‌اند، آن‌هایی هستند که به تولید فکر و تبلور گفتمان‌هایی جدید اهتمام می‌ورزند. اقتصاد مقاومتی، تجلی تولید «گفتمان» و «مفاهیم»، به عنوان معیاری برای سنجش تبلور تمدن‌هاست. «اقتصاد مقاومتی» گفتمانی است جدید که در عرصه‌ی علوم اقتصاد و  مدیریتی، دریچه‌هایی به نگاه نو باز کرده است.  تجلی رویکرد درون‌زای اقتصاد مقاومتی به عنوان «دارویی برای ترمیم زخم‌های اقتصادی»، «پاسخی به نیاز روز» و «چاره‌گشایی در فضای اقتصاد ملی» است. در میان مواهب گفتمان اقتصاد مقاومتی، نگاه به درون و رویکرد درون‌زایی، رویکردی دگردیس در عرصه‌ی علوم اجتماعی است.

از عرصه‌های مهم علوم اجتماعی، تعاملات انسان‌ها در بازار بومی و فرهنگ «کاسبی» است. این عرصه که در علوم مدیریتی از آن با عنوان به کسب و کار یاد می‌شود، اجزای کهن فرهنگ کاسبی را در لوای کارآفرینی و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن می‌جوید. امروزه یکی از عوامل سرنوشت ساز در حیات بنگاه‌های اقتصادی، موفقیت در فروش محصولاتشان شمرده می‌شود. فروش در معنای کلان، مرحله‌ای از چرخه‌ی حیات بنگاه‌های اقتصادی است که بدون موفقیت در آن و یا کیفیت ضعیف در انجامش، منجر به محیط اقتصادی شکننده‌ای می‌شود. برای نمونه، در بازارهای مصرفی، برتری برندهای وارداتی امان تولید بومی را بریده است. از جمله عوامل قابل بهبود در توان رقابت بنگاه‌های داخلی که نیاز به سرمایه‌گذاری چندانی نداشته و تنها نگاهی درون‌زا به گنجینه‌ی دانش بازار بومی، برای ارتقای سطح کیفی آن می‌طلبد، حرفه‌ی فروش و نیروی فروش بومی است. نیروی فروش بومی، موتور محرک چرخ اقتصاد داخلی است، و مهم‌ترین نیاز بنگاه‌های داخلی یعنی نیروی فروش کارکشته را می‌تواند جبران کند.

حرفه‌ی فروش و بازاریابی چه نقشی در اقتصاد مقاومتی می‌تواند داشته باشد؟

پیروزی تولیدکنندگان و بنگاه‌های داخلی در عرصه‌ی رقابت با کالای وارداتی به عوامل متنوعی بستگی دارد اما یکی از متغیرهای مهم فرمول درآمد‌زایی تجارت‌ها و کسب‌ها عملیات فروش است. نیروی کار جوان به‌صورت آماری به تعداد کافی قادر به ارائه‌ی فروشندگان و بازاریابان به بازار کار و ایجاد تحرکی در فضای اقتصادی است. اما نیروی فروش ماهری که بتواند بقای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را تضمین کند به‌ندرت یافت می‌شود. در‌عین‌حال علی‌رغم اینکه بخش قابل توجی از کارجویان، حداقل برای مدتی، حرفه‌ی فروش و بازاریابی را تجربه می‌کنند، اشتغال به بازاریابی و فروشندگی، به‌ندرت در میان انتخاب‌های اول کارجویان برای اشتغال دائمی است. به اعتقاد اینجانب بهترین عامل در انگیزش نیروی فروش، توانمندسازی است. ارتباط چالش‌های حرفه‌ی فروش که عمدتأ از اقتصاد کلان سرچشمه می‌گیرند با درآمد این حرفه، رابطه‌ای است که حضور نیروی کارجو در این موقعیت شغلی سهل‌الوصولی که نیاز به سرمایه‌گذاری هم ندارد را توجیه می‌کند.

پژوهش کیفی الگوی ارتباط اقناعی، که به مدت 4 سال در‌حال اجراست و به ثبت و ضبط الگوهای بومی مذاکره می‌پردازد. کار جهادی میدانی، پس از مدت‌ها مشاهده و تحلیل تعاملات انسان‌ی در مذاکرات بیع و کاسبی، روش فروش مشخصی را برپایه‌ی اصول علمی و مشاهدات میدانی، مدل‌سازی کرده و متد جدیدی را به صورت علمی تدوین و ارائه نموده‌ است. انشالله در این وب‌سایت، به ارائه‌ی ابزارهای کاربردی توانمندسازی نیروی فروش بر اساس نتایج میدانی می‌پردازیم.

می‌توانید مطالب آموزشی را از آموزش‌های کاربردی دنبال کنید.

من ا.. توفیق

Leave a Reply

Your email address will not be published.