درون نگری

درون نگری و خودباوری لازمه‌ی تبلور گفتمان اقتصاد مقاومتی است. درون نگری، خودباوری و پژوهش‌محوری مثلث طلایی ظهور مکاتب و اندیشه‌های بومی جدید است. غربگرایی و پیروی از دانشمندان دانلودی با اقتصاد مقاومتی ناسازگار است. دیدگاه درون نگری که پاسخ مسائل بومی بازار را در گنجینه‌ی دانش بومی بازار جستجو می‌کند رمز موفقیت پژوهشگران ایرانی است.

حرفه‌ی فروش، حرفه‌ای پر از چالش و بحث برانگیز است. در مذاکرات تجاری، بازرگانی و خرید و فروش، گستردگی شرایط حاصل از تنوع موقعیت‌هایی که فروشنده و مشتری در آن به مذاکره می‌پردازند و همچنین تنوع تیپ‌های رفتاری و تفاوت‌های ساختاری محصولات – خواه کالا باشند و یا خدمات – به‌سادگی هر مشاهده‌گری را به حیرت واداشته و این تنوع و کثرت، تاکنون مانع اصلی تدوین یک روش آموزش فروش فردی با جامعیت و عمومیت حداکثری بوده است.

نیاز به پژوهش

مطالعه‌ی تجربه‌ی فروش فردی، کار ساده‌ای نیست. از سویی اکثر منابع و متدهای غربی منسوخ شده‌ و یا در بطن فرهنگی ما کاربردی ندارند؛ از سوی دیگر سوابق و تجارب واقعی فروشنده‌های ایرانی عموماً به رشته‌ی تحریر در نیامده‌ و الگوها و روش‌ها به‌صورت سینه به سینه در بازار انتقال می‌یابند. در چنین شرایطی مشارکت و دخالت مستقیم پژوهشگر، موثق‌ترین روش دریافت داده‌هاست.

در چنین مطالعاتی، کار اصلی پژوهشـگر کشـف سـاختاری معقول و معتبر در زمينه‌ی اجرایی و فرهنگی موضوع است. به منظور کشف نظام معنادار تعاملات، می‌بایست بفهمیم خود افراد راجع به رفتارهایشان چگونه فکر کرده و آنها را چگونه مقوله‌بندی می‌کنند. ما باید از طریق تفسیر واژه‌هایی که افراد برای توصيف رفتارهایشان به‌کار می‌برند، همچنین از راه شناخت نظام اعتقادی و واژه‌های استعاری، نظام تفکر کار و کاسبی را بر اساس فرهنگ بومی کشف کنيم.

 درعین‌حال به دلیل علاقه به مسئله‌ی معنا و اینکه چگونه افراد به زندگی، تجربیات و ساختارهاي دنیایی که در آن به کار و تجارت مشغول‌اند معنا می‌دهند، حیطه‌ی محققان علوم اجتماعی نیز مورد نظر قرار گرفت. خرید و فروش و تجارت، پدیده‌هایی اجتماعی‌اند و عمیقاً تحت تأثیر زمینه‌ی فرهنگی که در آن روی می‌دهند می‌باشند؛ ازاین‌رو، مطالعه‌ی فروش و بازاریابی نیز بدون شناخت ارزش‌ها و باورهای فرهنگی، اعتقادی بازار، کامل نخواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.