مکتب فروش حلال

مکتب فروش حلال

رویکرد الگوی ارتباط اقناعی و متد فروش با سوال از رهیافت و مکتب فروش حلال سرچشمه گرفته است و با روش‌های قدیمی و منسوخی که با فشار آوردن به مخاطب درصدد وادار ساختن وی به تصمیم‎‌گیری برای خرید می‌بلشند و صرفا به عنوان ابزارهای فشار روانی بر مشتری به کار می‌روند در نوع نگاه به مشتری و جهان‌بینی فروشنده تفاوت دارد.

خصوصیت اصلی مکتب فروش حلال، رعایت قوانین شرعی عقد بیع است. روش اقناعی فروش با سوال، متدی است اخلاقی و به سرنوشت و عزت نفس مشتری می‌اندیشد. ما فروشندگان امروز بازار ایران، با دیدگاهی واقع‌گرا به خوبی درک نموده‌ایم تحت فشار قراردادن مشتری به عنوان یک رویه و نگاه از بالا به پایین به مخاطب فقط و فقط به سود و منفعت کوتاه مدت فروشنده می‌اندیشد. ترفندهای ناپسند در جهان مدرن و رسانه‌ای امروز، و با توجه به هوشمندی روزافزون مشتری، دستاوردی جز تخریب شخصیت فروشنده ندارد.

ویژگی‌های مکتب فروش حلال را ببینید.

رهیافت فروش حلال در روح بازار بومی نهفته است. رویکرد دگردیسی که به گنجینه دانش و فرهنگ بازار بومی رجوع می‌کند در میان صاحبان اندیشه و محققانی که از نگاه مکانیکی متدهای غربی و ضدانسانی رفتارگرایی در فروش، رو به افزایش است. متأسفانه دیدگاه رفتارگرایی اسکینر و همکار روانشناس او جان واتسون – خواهرزاده فروید و موسس بزرگترین بنگاه تبلیغاتی خیابان مدیسون نیویورک – که انسان را فاقد روح و قوه شناخت می‌دانستند با رواج فرهنگ دانلودی و غربزدگی مفرط برخی افراد، در سطح جامعه و در منابع عمومی کسب‌و‌کار تبلیغ می‌شود. بسیاری از فعالان بازار از ترویج بی‌شرمانه فرهنگ غربی به ستوه آمده‌اند و ناکارآمدی رفتارگرایی در بهبود روابط انسانی را مایه سرخوردگی دانشمندان دانلودی می‌دانند. بازگشت به بطن فرهنگ بومی بازار و بازخوانی گنجینه‌های بومی بازار، تنها راه نجات کشتی کسب و تجارت در محیط پرتلاطم اقتصادی است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.