چاره‌جویی اشتغال

چاره‌جویی اشتغال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاره‌جویی اشتغال

در‌حالی‌که همه به دنبال چاره‌جویی اشتغال نیروی کار هستند، حرفه‌ی فروش و بازاریابی محمل خوبی جهت پرورش کارآفرینانی است که خود در آینده به استخدام افراد جدید خواهند پرداخت. اما پیش از هر چیز می‌بایست بدانیم آیا هدف کارجویان از اشتغال به حرفه‌ی فروش و بازاریابی آموختن مهارت‌های کسب و کار (کاسبی) است و یا صرفاً به دنبال درآمدی برای گذراندن زندگی هستند؟ با توجه به حجم استرس شغلی در حرفه‌ی فروش که اگر فروشی نباشد درآمدی هم نخواهد بود، آیا به امید حقوق ثابتی که تا چندی دیگر به آرامی از این حرفه برچیده خواهد شد، اشتغال به آن ارزش اضطراب وصول مطالبات، مرجوعی کالا، جبران مبالغ سوخت شده و … را دارد؟

به اعتقاد این‌جانب تنها زمانی که نیروی کار با هدف کسب توانمندی کارافرینی و کسب تجربه به این حرفه وارد شود می‌تواند از آن توشه‌ای به‌دست بیاورد؛ در غیر این‌صورت انواع فرصت‌های حقوق بگیری – یا همان کارگری به معنای فروش کار در ظرف زمان به دیگری – گزینه‌ی بهتری خواهد بود. اگر فردی نتواند سختی معیشت بر اساس کارمزد را تحمل کند، دیگر مصائب این حرفه را نیز تحمل نخواهد توانست! از سوی دیگر چنانچه نیروی کار با هدف تأمین استقلال و امنیت مالی خود به این حرفه وارد گردد پس از گذراندن زمانی برای کسب تجربه و آموختن مهارت‌های لازم و صدالبته تحمل درآمد اندک در ابتدا، به آرامی خواهد توانست برپای خویش بایستد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.