چالش نبود پژوهش‌های علمی و تخصصی در کسب و کار یادداشت روزنامه قدس

نیاز به پژوهش‌های کیفی بومی در حوزه آموزش فروش و بازاریابی یادداشت روزنامه قدس 96/6/9 امروزه بسیاری از جوانان جویای کار، به سبب سهولت ورود به حرفه‌ی فروش و جذابیت‌های آن در زمینه‌سازی برای کارآفرینی و خوداشتغالی، این حرفه را حداقل برای مدتی تجربه می‌نمایند. این در حالی است که سازمان‌ها جهت آماده‌سازی نیروهای تازه‌وارد […]

روزنامه قدس 96/08/04 یادداشت اقتصاد مقاومتی

یادداشت روزنامه قدس از این مقاله در سایت، مأخوذ شده است. طرح انتقال دانش به نسل جدید در یادداشت روزنامه قدس امروزه بسیاري از جوانان جویاي کار، به سبب سهولت ورود به حرفه فروش و جذابیت هاي آن در زمینه سازي براي کارآفرینی و خوداشتغالی، این حرفه را حداقل براي مدتی تجربه می نمایند. این در حالی […]

اقتصاد مقاومتی و تجلی خودباوری در پژوهش‌های کاربردی فروش و بازاریابی

خودباوری، درون‌نگری و پژوهش‌محوری گفتمان اقتصاد مقاومتی رویکردی درون‌نگر و نگرشی راهبردی دراختیار می‌گذارد. در این دیدگاه، اقتصاد مقاومتی در معنای مدلی کاربردی جهت درامان ماندن هرچه بیشتر اقتصاد ملی ازتلاطم‌های جهانی است که در ضمن خود، احساسی از غرور ملی و افتخار به فرهنگ بومی هم دربردارد. نگرش درون‌نگر اقتصاد مقاومتی، پژوهشگر را به […]

مکتب فروش حلال

مکتب فروش حلال رویکرد الگوی ارتباط اقناعی و متد فروش با سوال از رهیافت و مکتب فروش حلال سرچشمه گرفته است و با روش‌های قدیمی و منسوخی که با فشار آوردن به مخاطب درصدد وادار ساختن وی به تصمیم‎‌گیری برای خرید می‌بلشند و صرفا به عنوان ابزارهای فشار روانی بر مشتری به کار می‌روند در نوع نگاه […]

درون نگری

درون نگری و خودباوری لازمه‌ی تبلور گفتمان اقتصاد مقاومتی است. درون نگری، خودباوری و پژوهش‌محوری مثلث طلایی ظهور مکاتب و اندیشه‌های بومی جدید است. غربگرایی و پیروی از دانشمندان دانلودی با اقتصاد مقاومتی ناسازگار است. دیدگاه درون نگری که پاسخ مسائل بومی بازار را در گنجینه‌ی دانش بومی بازار جستجو می‌کند رمز موفقیت پژوهشگران ایرانی […]

چاره‌جویی اشتغال

                                                    چاره‌جویی اشتغال در‌حالی‌که همه به دنبال چاره‌جویی اشتغال نیروی کار هستند، حرفه‌ی فروش و بازاریابی محمل خوبی جهت پرورش کارآفرینانی است که خود در آینده به استخدام افراد جدید […]

تجلی گفتمان اقتصاد مقاومتی در حرفه‌ فروش و بازاریابی

اقتصاد مقاومتی گفتمان اقتصاد مقاومتی، مرهمی است برای زخم‌های فرهنگی. گفتمان اقتصاد مقاومتی، پاسخی است به نیازهای روز. اقتصاد مقاومتی گشایشی است در فضای اقتصادی. پژوهش الگوی ارتباط اقناعی در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است. این پژوهش با اتکاء به رویکرد درون‌زایی اقتصاد مقاومتی تلاش دارد الگوهای بومی مذاکرات فروش را از […]

مکتب فروش حلال

مکتب فروش حلال دربرابر مکاتب غربی فروش فردی با توجه به نتایج میدانی، امروزه تنها رویکردی در حرفه‌ی فروش فردی که از جامعیت کاملی برای دربرگرفتن انواع موقعیت‌های فروش و بازارها برخوردار باشد، مکتب فروش حلال است. آموزه‌های شرعی، فقهی، تاریخی، فرهنگی و بومی تا اندازه‌ای کامل و فراگیرند که می‌توانند سرلوحه‌ی فروشنده قرار گیرند. […]

ظرفیت، اهداف و نقش حرفه‌ی فروش و بازاریابی در اقتصاد مقاومتی

ظرفیت، اهداف و نقش حرفه‌ی فروش و بازاریابی در اقتصاد مقاومتی تمدن‌های متفاوتی در تاریخ جهان زیسته‌اند و از میان رفته‌اند. تمدن‌هایی که حضور خود را در عرصه‌ی تاریخ حفظ کرده‌اند و تأثیرگذار بوده‌اند، آن‌هایی هستند که به تولید فکر و تبلور گفتمان‌هایی جدید اهتمام می‌ورزند. اقتصاد مقاومتی، تجلی تولید «گفتمان» و «مفاهیم»، به عنوان […]