رهبری ذهن مشتری در روش فروش با سوال

چرا در ارتباط اقناعی از مشتری سؤال می‌پرسیم؟ قرن‌هاست که پرسیدن سؤال از مخاطب و اخذ پاسخ مثبت و توافق او در فرآیند ارتباط اقناعی متداول بوده و امروزه کاربردهای…

ادامه خواندن رهبری ذهن مشتری در روش فروش با سوال

فرضیه هم‌زمانی یونگ و خلاقیت در فروش

فرضیه هم‌زمانی یونگ و خلاقیت در فروش بنابر فرضیه هم‌زمانی ، بین جهان و ذهن انسان ارتباط دوسویه‌ای برقرار است و تحت شرایطی هرکدام بر دیگری تأثیر می‌گذارد. در لحظات…

ادامه خواندن فرضیه هم‌زمانی یونگ و خلاقیت در فروش

اثرگذاری مکتب روانشناسی بر رویکرد مربی‌گری در آموزش فروش

اثرگذاری مکتب روانشناسی در مربی‌گری و پرورش مهارت‌های فروش در بررسی روانشناسی فروش می‌بایست به برخی از مکاتب روانشناسی انسان‌گرا که در فرایند مربی‌گری کاربردی اساسی دارند و به مربیان…

ادامه خواندن اثرگذاری مکتب روانشناسی بر رویکرد مربی‌گری در آموزش فروش

جایگاه‌یابی دو سویه چیست؟

جایگاه‌یابی دو سویه یعنی چه؟  «جایگاه‌یابی دو سویه» یعنی تسهیل در قلق‌یابی مشتری با ارائه‌ی هر دو روی سکه، منفعت حاصل از اقدام مورد نظر و خسارتی را که بواسطه…

ادامه خواندن جایگاه‌یابی دو سویه چیست؟

روانشناسی فروش: هماهنگی و تطبیق رفتار در ارتباط با مشتری

روانشناسی فروش: هماهنگی و تطبیق رفتار در ارتباط با مشتری کیفیت مطلوب از ارتباط میان فردی، آن لحظه‌ای است که گویا مخاطب، محو شما شده است. صرف نظر از اینکه آیا از…

ادامه خواندن روانشناسی فروش: هماهنگی و تطبیق رفتار در ارتباط با مشتری

شکاف ارتباطی و مخالفت مشتری

شکاف ارتباطی چیست؟ تفاوت نیت فروشنده و اثری که مشتری از تعامل بین‌فردی درک می‌کند شکاف ارتباطی نام دارد. اگر 100 فروشنده را به‌صورت اتفاقي انتخاب كنيد و 5 دقيقه‌ی…

ادامه خواندن شکاف ارتباطی و مخالفت مشتری

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد