مهارت گوش دادن مؤثر

مهارت گوش دادن مؤثر گوش دادن مؤثر، عملی کنشگرا و فعالانه است. مهارت گوش دادن مؤثر در موقعیت‌های متنوع و به دلایل گوناگون به فروشنده کمک می‌کند، ارتباط بهتری با مشتری برقرار نموده و سطح تعامل دوجانبه را ارتقاء بخشد. همانگونه که در کارگاه توضیح داده‌ام این مهارت نه تنها جهت تحکیم ارتباط انسانی با مشتری […]

درآمد کارمزدی

بسیاری از نیروهای فروش به‌علاوه‌ی کارمزد، حقوق ثابت نیز دریافت نموده و در پست‌های سازمانی گوناگونی به این حرفه مشغول‌اند. به اعتقاد بازار، صرف‌نظر از تجربه و تخصص فنیف تنها زمانی می2توان به فردی لقب فروشنده‌ی حرفه‌ای را اعطا نمود که در کنار دیگر مهارت‌ها از درآمد کارمزدی برخوردار باشد. در غیر این‌صورت ممکن است کارشناس، […]

تجلی گفتمان اقتصاد مقاومتی در حرفه‌ فروش و بازاریابی

اقتصاد مقاومتی گفتمان اقتصاد مقاومتی، مرهمی است برای زخم‌های فرهنگی. گفتمان اقتصاد مقاومتی، پاسخی است به نیازهای روز. اقتصاد مقاومتی گشایشی است در فضای اقتصادی. پژوهش الگوی ارتباط اقناعی در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است. این پژوهش با اتکاء به رویکرد درون‌زایی اقتصاد مقاومتی تلاش دارد الگوهای بومی مذاکرات فروش را از […]

تمرین‌های کارگاهی

تمرین‌های کارگاهی تأثیر تمرین‌های کارگاهی در افزایش مهارت نیروی فروش، همواره در منابع تخصصی مورد تأکید بوده است. فروشنده‌ها در کارگاه‌های مهارتی-کاربردی به انجام تمرین و بازی‌های آموزشی تشویق می‌شوند. تمرین‌های کارگاهی فرصتی برای درونی‌سازی فنون و مهارت‌های مورد نیاز نیروی فروش فراهم می‌آورند. در تمرین‌های کارگاهی بدون آنکه استرس و اضطراب ناشی از مذاکرات واقعی […]

اولویت مدیریت مصرف زمان و توان

اولویت توجه به مصرف زمان و توان اولویت مدیریت مصرف زمان و توان فروشنده بر هرگونه مهارت دیگری مورد تأکید منابع تخصصی است. پیش از آموختن ابزارهای کاربردی مذاکرات فروش می‌بایست بتوانیم زمان کافی برای پرداختن به مشتری‌یابی و مذاکره با مشتریان باکیفیت را در اختیار داشته باشیم. تنها در‌صورتی‌که زمان کافی برای تمرین ابزارهای کاربردی […]

مکتب فروش حلال

مکتب فروش حلال دربرابر مکاتب غربی فروش فردی با توجه به نتایج میدانی، امروزه تنها رویکردی در حرفه‌ی فروش فردی که از جامعیت کاملی برای دربرگرفتن انواع موقعیت‌های فروش و بازارها برخوردار باشد، مکتب فروش حلال است. آموزه‌های شرعی، فقهی، تاریخی، فرهنگی و بومی تا اندازه‌ای کامل و فراگیرند که می‌توانند سرلوحه‌ی فروشنده قرار گیرند. […]

رویکردهای غربی فروش فردی

رویکردهای غربی فروش فردی رویکردهای غربی فروش فردی عمدتأ از پژوهش‌های کمی با رویکردی بیرونی (مشاهده بدون شرکت کردن محقق در پدیده‌ی مورد بررسی) استخراج شده‌اند. هر کدام از این رویکردها بر اساس سلیقه‌ی پژوهشگر، حرفه‌ی مورد بررسی و بازاری که فروش در آن روی می‌دهد، یکی از ویژگی‌های بدیهی عملیاتِ فروش را به عنوان […]

مشتری‌یابی

مشتری‌یابی نقشی حیاتی در فرایند فروش بر عهده دارد. مشتری‌یابان حرفه‌ای تمرکز خود را بر «بستن فروش» قرار نمی‌دهند؛ بلکه توجه آنها بر ارزیابی مخاطببن و روش‌های ارتباط و جذب آنها متمرکز است. مشتری‌یاب کارآمد به خوبی به این امر واقف است که روش تمرکز بر «بستن فروش» نسخه فاجعه آوری است. بیشتر زمان شما […]