تمرین کارگاهی

تمرین‌های کارگاهی

تمرین‌های کارگاهی

تأثیر تمرین‌های کارگاهی در افزایش مهارت نیروی فروش، همواره در منابع تخصصی مورد تأکید بوده است. فروشنده‌ها در کارگاه‌های مهارتی-کاربردی به انجام تمرین و بازی‌های آموزشی تشویق می‌شوند. تمرین‌های کارگاهی فرصتی برای درونی‌سازی فنون و مهارت‌های مورد نیاز نیروی فروش فراهم می‌آورند.

آموزش کارگاهی
تمرین مهارتی

در تمرین‌های کارگاهی بدون آنکه استرس و اضطراب ناشی از مذاکرات واقعی درک شوند، مهارت‌های مورد نظر در فروشنده‌ها درونی‌سازی می‌گردند تا در محیط واقعی به صورت ناخودآگاه اجرا شوند. می‌بایست به یاد داشته باشیم:

 پیش‌نیاز آموختن هرمهارتی، مدیریت صحیح مصرف زمان و توان فروشنده است.

پرورش مهارت‌ها

مهارت موقعیت‌شناسی در پرسیدن سؤال‌ها، تجربه‌ای است که بدون یادگیری از طریق کارآموزی، نیاز به‌صرف زمان و هزینه‌ی گزافی دارد. بدون کارآموزی، حداقلِ تلاشی که برای موقعیت‌شناسی و تشخیص پرسش صحیح هر وضعیتی می‌بایست به انجام رسانید، شرکت در کارگاه‌های مهارتی-کاربردی و تماشای فیلم و صوت جلسات فروش واقعی به همراه تمرین در کلاس است.

در کتاب فروش با سوال و در کارگاه‌های مهارتیکاربردی با ارائه‌ی يك تعريف تخصصي از فروش يعني مبادله‌ی ارزش و ذكر مثال‌ها و تمرین‌های آن، فروشنده‌اي كه می‌خواهد بداند چگونه احتمال موفقيت خود را افزايش دهد، ابتدا مي‌آموزد چگونه با در دست گرفتن ابتکار عمل، عوامل شکست را برطرف سازد و اين نكته‌ی بسيار مهمی است؛ زیرا اکنون به صرف سخنراني انگيزشي و خیال‌پردازی خلاقانه نمي‌توان به موفقيت دست یافت.

در کارگاه‌های مهارتی-کاربردی «فروش با سؤال»، با انجام تمرین‌های متنوع، بر مفاهیم و راهبردهای معرفی‌شده در این کتاب مسلط می‌شوید. در منابع تخصصی، تأثیر مثبت تمرین در کارگاه‌های آموزشی-مهارتی در پرورش مهارت‌های نیروی فروش به اثبات رسیده است.[1]

تأثیر شرکت در کارگاه‌های آموزشی بر ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی در منابع معتبر مورد تأکید قرار گرفته است[2]

گاهی اوقات در کارگاه‌های آموزشی و یا جلسات تمرین سازمانی تیم‌های فروش، هنگام طرح برخی مسائل فنی، بعضی از فروشنده‌ها با ناباوری به مباحث گوش داده و بیان می‌کنند هرگز با شرایطی مانند آن مواجه نشده‌اند. تعجب این افراد که سال‌ها به حرفه‌ی فروش اشتغال داشته‌اند، تنها نشان‌دهنده‌ی یک مسئله است: روتین‌های تکراری.

[1] Serviere-Munoz, L. (2010). Epigrammatic sales scenarios and evaluations. Journal for Advancement of Marketing Education, 17, 112-117

[2] Rippé, C. B. (2015). Show and sell: Teaching sales through hands-on selling. Marketing Education Review, 25(1), 15-19.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.