زبان اندام

استفاده‌ی آگاهانه از حالات چهره و اصوات

حالات چهره در فروش

می‌بایست در برابر آینه، انواع حالت‌های نگاه کردن، حرکات دست‌ها، حالات چهره و ترکیب آنها را که به منظور تفهیم غیرمنطقی بودن رفتار لجبازی به مخاطب، به‌کار برده می‌شوند، تمرین کنید. در این ویدئو به صورت خلاصه بر اهمیت کنترل حالات چهره در زبان اندام تأکید گردیده است.

همواره توصیه می‌گردد با همکارانتان به ایفای نقش پرداخته و حالت چهره‌ی مناسب هر نوع از بیان اندام را تمرین کنید.

همان گونه که ما به صورت مداوم در حال رصد کردن حالات چهره مشتری و مخاطب هستیم او نیز با نگاه تیزبین خود مراقب حالت ماست.

حالات چهره و روشی که از طریق آن، مفهوم نهفته در کلام کوتاه یا بلند انتقال می‌یابد، بسیار مهم است. لحن صدایی که استفاده می‌شود، همراهی رفتار غیرکلامی مانند حرکت چشم‌ها، حالت‌های چهره و بدن در انتقال مفهوم به مخاطب بسیار مهم است. می‌بایست حالات چهره‌ و اصوات ناخواسته را به کنترل خود درآوریم. تغییر حالت چهره – که به صورتی ناخودآگاه توسط مخاطب رصد می‌شود – برای جلب توجه او کاربرد دارد.

در مدیریت تعامل با مشتری همه چيز به رفتار شما (کلامی و غیرکلامی) که شامل حالات چهره نیز می‌گردد، بستگي دارد. حرکات دست‌ها و بیان اندام شما بايد از سوي خودتان و همكارانتان مورد موشكافي قرار گيرد. مشتری منش شما را بر اساس تغییر حالات چهره، حالت بدن و کیفیت صدایتان قضاوت می‌کند؛ بنابراین تسلط بر حرکات ناخودآگاه و بیان اندام ضروری است.[1] به همین دلیل، می‌بایست در برابر آینه تمرين كنيد. مزيت تمرين در برابر آينه، يادآوري تصوير مصمم خودتان در روز بعد است. مشتري، شما را به شكل تصویر درون آینه مي‌بيند نه آنچه نزد خودتان فکر می‌کنید.

این را هم ببینید: شرح کامل بیان اندام مناسب فروش فردی در کتاب فروش با سؤال

[1] Mattila, A.S. and Enz, C.A. (2002). The Role of Emotions in Service Encounters. Journal of Service Research, 4(4), 268-277.

Leave a Reply

Your email address will not be published.