مهارت گوش دادن

ابزارهای مهارت گوش دادن مؤثر

در این فایل که گزیده کارگاه آموزش فروش حرفه ای «امیررضا بیداویسی» است. ابزارهای اجرای مهارت گوش دادن و زمان و نحوه‌ صحیح استفاده از آنها در مذاکرات فروش معرفی و ارایه شده است. اجرای مهارت گوش دادن موثر مشتمل بر تسلط اجرایی بر سه فن ارتباطی در مذاکره فروش است. در این فایل فنون مذکور معرفی و کاربرد آن شرح داده شده است.
تصویر جدول ابزارهای گوش دادن را ببینید 

ابزارهای کاربردی

استفاده صحیح و تسلط بر ایزارهای مهارت گوش دادن مؤثر ، انتقال پیام ارتباطی را تسهیل می‌کند. می‌بایست ابزارهای مهارت گوش دادن مؤثر در جای خود و به شیوه‌ی مناسبی استفاده شوند.

گرچه همیشه به فروشنده‌ها توصيه مي‌گردد شنونده‌هاي خوبي باشند، متأسفانه کمتر فردی شنونده‌ی خوبی است. البته فقط فروشنده‌ها نیستند که به کسی گوش نمی‌دهند؛ بلکه اصولاً هیچ‌کدام از ما هرگز نياموخته‌ایم به دیگری گوش دهیم. از كودكي به خردسالان مي‌گوييم: «وقتي من حرف مي‌زنم تو ساكت باش» و يا «وقتي من حرف مي‌زنم گوش بده» و به این ترتیب گوش‌ دادن به معناي اجرای امر و اطاعت‌كردن تفسیر می‌شود؛ نه تلاشی براي فهم منظور گوينده. این رفتار در ناخودآگاه آدمی برای همیشه باقی می‌ماند و هرگاه مجبور می‌شویم به دیگری گوش دهیم، ناخودآگاه خود را تحت فشار می‌بینیم. این‌گونه است که بسیاری از افراد حرف یکدیگر را نمی‌فهمند چون اصلاً به سخن همدیگر گوش نمی‌دهند!

مهارت گوش دادن از مهارت‌های ارتباطی بسیار مهمی است که در موفقیت فروشنده تأثیری تعیین کننده دارد[1]. فروشنده، مهم‌ترین اطلاعات مورد نياز خود را از طريق گوش‌ دادن به دست مي‌آورد. اهمیت مهارت گوش دادن فعالانه بر تمام مهارت‌های ارتباطی مقدم است[2]. همه‌ی موفقیت فروشنده در ارتباط میان فردی با مشتری به مهارت گوش دادن فعالانه بستگی دارد.

[1] Stephen B. Castleberry, David Shepherd. Effective interpersonal listening and personal selling.  Personal Selling & Sales Management 13.1 (1993): 35-49.

[2] Tanya Drollinger, Lucette B. Comer, Salesperson’s listening ability as an antecedent to relationship selling, Business & Industrial Marketing, Vol. 28 · Number 1 · 2013 · 50–59

Leave a Reply

Your email address will not be published.