مهارت گوش دادن مؤثر

مهارت گوش دادن مؤثر

گوش دادن مؤثر، عملی کنشگرا و فعالانه است. مهارت گوش دادن مؤثر در موقعیت‌های متنوع و به دلایل گوناگون به فروشنده کمک می‌کند، ارتباط بهتری با مشتری برقرار نموده و سطح تعامل دوجانبه را ارتقاء بخشد. همانگونه که در کارگاه توضیح داده‌ام این مهارت نه تنها جهت تحکیم ارتباط انسانی با مشتری کاربرد دارد بلکه در چانه‌زنی نیز به کار می‌آید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.