ارتباط موثر

تیز هوشی حسی

کارکرد تیز حسی در ایجاد صمیمیت و سازگاری

تیز هوشی حسی با خواندن ذهن مخاطب تفاوت دارد.

تیز هوشی حسی یعنی درک سریع و آنی تغییر حالات فیزیولوژیک مخاطب . اگر معنای ارتباط، پاسخی است که دریافت می کنید باید با تیزحسی متوجه تأثیر و موفقیت ارتباط میان فردی با مشتری شوید. آیا مشتری را به سوی فروش هدایت می کنید یا از خرید دور می‌کنید؟

مردم مداوماً در فیزیولوژی خارجی خود تغییر می دهند و این تغییرات نشان دهنده تأثیر ارتباط بر آنهاست.

تمرین:

در طول هفته آینده هنگامی که با مشتری یا همکاران خود صحبت می کنید به دنبال یافتن نشانه ای از تغییر آهنگ تنفس باشید:

توجه به ضرباهنگ تنفس

به ضرباهنگ کلام مخاطب توجه کنید.

 توجه به محل تنفس

بالای سینه و یا پائین شکم؟ عمیق و یا تنفس سطحی؟

تیزهوشی حسی، مهارت مشاهده دقیق فیزیولوژی مخاطب است.

دستاورد این مهارت شناسایی لحطه مناسب درخواست توافق نهایی است. اگرچه تفاهم در ضمیر ناخودآگاه روی می‌دهد، لحظه‌ای که گویا مخاطب، محو شما شده است را می‌توان مشاهده کرد و تشخیص داد.

تغییر احساس درونی موجب تغییر در فیزیولوژی می‌شود و بالعکس. تغییر در فیزیولوژی هم تغییر احساس درونی را به دنبال دارد.

تلاش کنید با ریتم تنفس دیگران، خودتان را هماهنگ کنید. به سفرهای درون شهری طولانی با اتوبوس و مترو روید. به ریتم تنفس مسافران دقت کنید. مدتی طول می‌کشد تا بتوانید تفاوت انسان زنده را از آن که نفس نمی‌کشد تشخیص دهید!! 

کلید موفقیت مانند همیشه در صبوری و تلاش دقیق است. پس از آنکه توانستید با تمرین ریتم کلام و تنفس خود را با مخاطبانتان همانندسازی کنید، نتایج مطلوب آن را تجربه خواهید کرد. هنگامی در یک تعامل انسانی یکی از طرفین خود را با دیگری کوک می‌کند گویی هارمونی عمیقی میانشان روی می‌دهد و همدیگر را بهتر درک می‌کنید. با همانندسازی جوی سرشار از تفاهم خواهید داشت. اکنون اندکی تیزحسی به شما کمک می‌کند بتوانید زمان توافق نهایی را تشخیص دهید.

این را هم ببینید: روانشناسی فروش

 

Has one comment to “تیز هوشی حسی”

You can leave a reply or Trackback this post.

  1. بيتا فريد - اکتبر 20, 2017 at 6:07 ق.ظ Reply

    با تشكر از استاد گرام جناب آقاى بيداويسى،
    از منظر اينجانب تيز هوشى حسى از اركان اساسى در فروش حرفه اى است چنانكه با بالا بردن هوش حسى فروشنده قادر است با قرار گرفتن در موضع قدرت محصولات خودرا به خريدار به بهترين نحو ارائه دهد

Leave a Reply

Your email address will not be published.